Here, a Shining Light (2003)

Guds idiot i underhållande film

4 russin

Högst uppe på en bergskulle i en fattig iransk by ligger helgedomen Sultan Aziz och den har problem. Det var länge sedan ett mirakel inträffade där och bybefolkningen har allt mer tappat tron på templet. När vaktmästaren måste in på sjukhuset en vecka får han därför inte tag i någon som kan ta över hans uppgifter utan måste anförtro skötseln av templet till den milt sinnessvage Ghodrat, väl medveten om att det är många som kan vilja stjäla de få värdefulla saker som finns på platsen.

Ghodrat blir dock inte helt ensam. Redan den första natten får han besök av en gruvarbetare som samma dag begravts på kyrkogården intill. Hans goda gärningar i livet räckte tydligen inte till för direktpassage till himlen, så han har ombetts vänta ett slag medan hans fall behandlas. En något udda vänskap mellan Ghodrat och den döde växer sakteliga fram.

"Here, a Shining Light" är en mycket sympatisk film, alltifrån inledningen där Ghodrat försöker ta tåget till Gud, men tvingas stiga av i brist på biljett. Ghodrats enkla, men välmenande, tankevägar flödar över i filmberättandet och det långsamma tempot tillåter Ghodrat och de andra personerna att växa som karaktärer i sin egen takt. Den humor som genomsyrar filmen bygger mycket på Ghodrats agerande, men är på ett skönt sätt helt fri från cynism och avståndstagande.

Detta är en liten och oansenlig film, men som är mycket underhållande och på det hela taget en väldigt trevlig filmupplevelse. Utan minsta tvekan blir det fyra russin till "Here, a Shining Light"

© Andreas Hallgren
2004-01-25Iran, 2003
Regi: Seyyed Reza Mir-Karimi

Genre: Komedi, Mystery, Religion/filosofi
Teman: GFF2004


Ingår i följande teman


GFF2004

     

Dela |