Devs (2020)

Tech-stentiell thriller med tilltalande ton

4 russin

- Så stora beslut som fattas om vår framtid, av människor som vet så lite om vårt förflutna…

Vem kan man lita på, om inte avancerade teknikföretag i dag? Vad? De banbrytande pionjärerna som vänder upp och ner på hela världsbilden och de möjligheter vi har som mänsklig art.

Det här företaget har i alla fall påtaglig makt och inflytande. Stora arkitektoniskt innovativa byggnader omgivna av frisk lantluft. Och samtidigt hemligheter att härbärgera. En ung begåvad programmerare avlider hastigt under oklara omständigheter. Eller, företagets version är ganska klar, men är den sann? Den dödes flickvän tvivlar starkt. Hon arbetar själv på företaget. Vad är det egentligen som pågår på den där utvecklingsavdelningen i ett originellt utformat bygge vid sidan av huvudkomplexet? Tidiga inblickar avtäcker experiment som öppnar portar in i det förflutna, till och med långt bak i historien, men gäller det även framtiden - och kan den förutsägas genom väl valda algoritmer?

En traumatiserad ung kvinnas jakt på sanningen om sin pojkvän. Likaledes traumatiserad teknisk visionär och hans prioriteringar: att upptäcka något som ingen annan upptäckt, vilket går före alla andra hänsyn. Ett mordmysterium, thriller om industrispionage, en studie i storföretagens makt eller ett utforskande av var gränsen går för det mänskliga medvetandet och teknikens funktioner i universum? Allt. Detta. Kanske ser det ut att kretsa i första hand kring konspirationer och koncerners enorma inflytande i samhället. Eller hur enskilda människor drabbas när de kommer för nära. Eller om sökandet efter vad människor egentligen är och hur mycket vi kan förändra villkoren för vår egen verklighet. Ett utforskande av den fria viljan. Men vilken av dimensionerna är mest intressant?

”Devs” har flera nästan motstridiga kvaliteter. Skrämmande, inspirerande, överraskande och ibland paradoxalt rogivande. Intrigen kan tyckas röra sig i snigelfart långa sträckor för att sedan explodera i något. Oftast otrevligt. Den formulerar hisnande tankegångar och fixerar sig sedan vid väldigt vardagliga företeelser, sedan tillbaka ut i det outgrundliga och svävar hela tiden på målet kring vad som är ont och gott och om de som till synes gör ont här gör det av en god anledning eller inte. Man kan även skönja den bekanta känslan av att en eller annan rollfigur lite i utkanten rimligtvis måste vara viktigare än han eller hon till synes verkar vara. Och till slut måste det antingen bekräftas eller avfärdas.

Kunskapens träd på gott och ont. Hur mycket ska vi äta av dess frukter? Här handlar det i grunden om hur mycket av det man kan göra som vi verkligen ska göra. Och om allting går att förutsäga baserat på obestridliga uträkningar från kvantdatorer som utforskat alla möjliga mönster i mänskligt beteende sedan historiens begynnelse. Ungefär. Och fenomenet multiversum, handlar det om möjligheten att det finns flera alternativa möjligheter, till skillnad från att allting rör sig i en enda given riktning? Slumpen, finns den, eller har allting en orsak, oavsett om det är en bra orsak eller inte? Tänk efter.

”Devs” handlar alltså väldigt mycket om varför. Men som betraktare är det ofrånkomligt att notera detaljer kring hur det berättas. Som den visuella estetiken: det drömska och sinnesvidgande, kontra det svårbegripligt gråa. Filmandet i motljus som jag inte riktigt vet om det tillför något eller motsatsen. Eller musiken: sättet att stoppa in stycken och sånger som inte akut talar till själva situationen som utspelas, men ändå ger en känsla av att musik faktiskt är något viktigt som får oss att skapa associationer och göra oss till just människor. För att inte tala om de där mer abstrakta, minimalistiska men suggestiva slingorna med stämsång som smygs in, gärna i början och slutet av avsnitten. ”Devs” lägger vikt vid att inte bara se speciell ut, utan lika mycket vid att låta speciell.

Men vilken roll spelar begreppet självuppfyllande profetia i sammanhanget? Om allting kan förutses, om du rent konkret får veta i förväg vad du kommer att göra, hur du handlar i en specifik situation, hur påverkar det beteendet? Det handlar inte bara om att gissa vad som kommer att hända och varför, utan i slutändan även om vilken världsbild som bekräftas. Om det existerar en fri vilja eller som någon säger; ’känslan av att du deltar i ditt eget liv är en illusion’. Determinism. Öde. Eller makten att bryta mönster. Serien löser knappast all sin inbyggda problematik på ett klockrent sätt, kanske framförallt för att det vore nästan omöjligt. Men den lyckas vara spännande och sällsynt svårförutsägbar ända in i de sista rutorna. Amen.

© Johan Lindahl
2020-05-09

Copyright: Miya Mizuno/FX. Credit: hbonordic.com
Messias?

Copyright: Raymond Liu/FX. Credit: hbonordic.com
Misstänksam.

Copyright: Raymond Liu/FX. Credit: hbonordic.com
Makten.

Originaltitel: Devs
USA, 2020
Skapare/show runner: Alex Garland
Med: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Alison Pill, Zach Grenier, Jefferson Hall, Karl Glusman, Georgia King, Linnea Berthelsen

Genre: Drama, Mystery, Sci-fi, TV-serie

Relaterat ur russinbloggen
2020-03-08: Digitala drömmar och dödligt allvar i ”Devs”     

Dela |