Britannia - säsong 1 (2018)

Hallucinatorisk holmgång mellan romare och kelter

3 russin

- Det är deras gudar man måste döda.
En romersk general tror sig ha nått en insikt. Om han har rätt eller inte, det är något som resten av serien får utvisa.

Att inta ett splittrat land. Det har sina fördelar men behöver inte gå helt efter ritningarna bara för det. Men det romarna möter på de brittiska öarna några decennier in i vår tideräkning kan ha vissa likheter med exempelvis spanjorernas ankomst till det vi numera kallar Syd- och Centralamerika ca 1400 år senare. Cantiaci respektive Regnensis är två av de konkurrerande klanerna i dåtidens keltmarker. Fiendskapen dem emellan är något som den av romerske kejsaren Claudius utsände generalen Aulus Plautius (David Morrissey) tror sig kunna ta fasta på i akt och mening att införliva öriket med romerska imperiet. Men har han rätt?

Generalen ifråga är en oförvägen herre som inte tycks tveka att ta personliga risker och följa sina instinkter för att genomföra uppdraget. Men här finns fler enskilda öden. Kerra (Kelly Reilly) är dottern till en av de lokala kungarna, har en egen vilja som skapat oförsonlighet med en annan stam och är ett ständigt irritationsmoment för sin far. Men det finns också en hårresande historia bakom hennes rebelliska tendenser. Unga Cait (Eleanor Worthington Cox) står ensam i världen efter att hela hennes närmaste grupp utplånats mitt under en av deras viktigaste ritualer, den där hon skulle övergå från flicka till kvinna. Divis (Nikolaj Lie Kaas) är utstött från de inflytelserika druidernas gebit och påstås härbärgera en demon.

Det här är en vildsint historia med drabbningar, dramatiska förvecklingar - och så druider då. Allting tilldrar sig inte i den mest bekanta fysiska världen. Tillvaron utspelas ständigt på gränsen mellan det synliga och det osynliga. Alla viktiga beslut måste fattas i samråd med de gudar man håller sig med. Seanser och mystiska tilltal, offer krävs för att gudarna ska få sin vilja fram - liksom även människorna som bevisligen har egna önskningar, vare sig de är för det allmänna bästa eller mer inriktade på egennytta. Och just det här svårbegripliga, det ständiga ruset påverkar hela seriens bildspråk och interna logik. Vilka drivkrafter har människor egentligen? Vindlingarna i den här odysséen är lika dividerande som fascinerande. Det finns något slags inbyggd distans och galghumor liksom skiftningar i stämningslägen som gör det oklart om allt ska tas på fullt allvar. Ibland ser det ut som en parodi på epos från antikens dagar. Eller som en hallucinatorisk tripp underbyggd av substanser hämtade från härliga skogssvampar eller allsköns dekokter.

Språksvårigheter i kommunikationen mellan romare och britter verkar inte vara någon fråga att ödsla dramaturgisk tid på. Men det är nog ett medvetet val att man inte bekymrat sig med att tilldela alla olika obskyra dialekter för att markera grupptillhörigheten. Till skillnad från exempelvis ”Vikings”. Och visst visar en del av de mer framträdande figurerna en snarast övermänsklig förmåga att överleva kniviga situationer. Det är mycket som ur berättarteknisk synvinkel är dunkelt. Men det är också ganska suggestivt. ”Britannia” utstrålar något slags inneboende insikt om att det är en skröna och ett fantasifullt försök att illustrera det förgångna.

Jag har på senare tid försökt komplettera mina kunskaper i den keltiska historien och romarnas intåg på de brittiska öarna i tiden i början av vår tideräkning. Perioden och platsen kan förtjäna lite mer belysning. Fenomen som druidismen och enskilda personligheter som general Plautius har i alla fall verklighetsförankring. ”Britannia” utgår i princip från det vi kan kalla den andra stora invasionsvågen från romarnas sida, efter att en viss Julius Caesar något sekel tidigare varit på besök utan att stanna så länge.

Det råder delade meningar om seriens storhet. Spännande spektakel, något som på allvar försöker gräva i historien eller skildras en grym tid med nästan opassande munterhet mitt i det makabra? Men det känns ändå vitalt och oftast värt att fortsätta grotta ner sig. Blir det bättre eller sämre efterhand? En del serier suger in dig obevekligt medan andra kan drabbas av antingen övermättnad eller fall på eget grepp. ”Britannia” kanske tenderar att förtjusas för mycket av sin egen excentricitet och därmed tappa fokus, ’flumma ut’ för mycket. Men den kommer ändå tillbaka efter transportsträckorna med nya drastiska infall och pulshöjande moment.

© Johan Lindahl
2018-06-21

Credit: hbonordic.com
Frilansande andebesvärjare och ung flicka som förlorat större delen av sin familj i ett överfall på hembyn. Två av de centrala karaktärerna i brutalmytologiska ”Britannia”.

Credit: hbonordic.com
Dödsfiender eller bundsförvanter i en komplicerad konflikt? Relationen mellan romerske generalen Aulus och keltiska prinsessan Kerra är inte glasklar, vare sig för dem själva eller någon annan.

Credit: hbonordic.com
De där druiderna får vi se mycket av i ”Britannia”. Ta det som ett hot eller löfte.

Originaltitel: Britannia - Season 1
Storbritannien/USA, 2018
Skapare/show runner: Jez Butterworth Tom Butterworth James Richardson
Med: David Morrissey, Kelly Reilly, Nikolaj Lie Kaas, Mackenzie Crook, Stanley Weber, Eleanor Worthington-Cox, Ian McDiarmid, Zoë Wanamaker, Hugo Speer, Annabel Scholey, Zaqi Ismail, Fortunato Cerlino

Genre: Drama, Fantasy, Historia, TV-serie
Hemmabio: 2018-04-23
Teman: Romerska riket

Relaterat ur russinbloggen
2018-01-28: Brutal historieskrivning i ”Britannia”
2019-12-01: ”Britannia” brötar vidare


Ingår i följande teman


Romerska riket

     

Dela |