President Bush som filmstrejkmedlare?

[ 2001-04-25 ]

Nu när problemet med flygplanet i Kina är löst kan det hända att president George W. Bush, upprymd av denna framgång, ger sig in i förhandlingarna angående de amerikanska manusförfattarnas tilltänkta strejk. Han har nu briefats om situationen, och det finns en möjlighet att han ser sig nödgad att träda in. Kanske fruktar han följderna av att landets medborgare skulle bli utan skådespel och istället riktar blickarna mot den verklighet Bush basar över?     

Dela |