Foundation - säsong 1 (2021)

Värt att ta tid för

4 russin

- Förändring är skrämmande, särskilt för makthavare.

Nya flaggskeppet. Eller? Den senaste stora prestigeprodukten från en av de nya seriösa spelarna i vårt nya sköna strömningsuniversum. Baserat på romaner av en omhuldad författare i genren futurism och forskningsrelaterad fantasy, rysk-amerikanen Isaac Asimov (1920-1992). Storslaget och spännande eller snyggt men stelt? Vad månde bliva?

Världsbyggandet i de inledande sekvenserna är försiktigt formulerat en smula komplext. Vi möter ödsliga vindpinade vidder någonstans i ett intergalaktiskt imperium och dristiga ungdomar som försöker passera en punkt där ingen förväntas kunna passera. Följt av en dos exposition kring detta universums historia; var och när och varför och vilka som gjort det till vad det är. Tydliga kontraster mellan beskedliga livsbetingelser och högt avancerad teknologi: centrala samlingspunkter och utkantsområden. Svårbegriplig jargong och betydligt mer jordnära överläggningar. Ett kungarike introduceras, eller snarare ett kejsardöme styrt av en dynasti som tycks kräva total obrottslig lojalitet och lydnad. Dock lyckas de inte stävja all eventuell uppnosighet. Och konflikter existerar med andra riken.

Matematiska naturbegåvningen Gaal (Lou Llobell) har fått Chansen som kanske i bästa fall dyker upp en gång i livet. Att färdas från sin avlägsna hemby i mer än överljudsfart in till imperiets hjärta. Där ska hon få studera vidare och utveckla sina förmågor hos Dr Hari Seldon (Jared Harris), en legendarisk tänkare och genialisk uträknare vars idéer dock dragit iväg och upplevs som ett hot av den härskande familjen. Så vad innebär det här genombrottet för Gaal egentligen? Är hon personligen i akut livsfara, eller buren av ett speciellt ödesbestämt syfte? Om det nu är rätt uttryck utifrån den filosofi som genomsyrar berättelsen. Här finns en stark betoning på vetenskaplighet och logiskt resonerande. Det är just med hjälp av matematiska formler, bara begripliga för ett fåtal, som framtiden kan förutsägas. Tyvärr är den framtiden kanske inte precis vad ledningen för ett långlivat imperium önskar höra - och kanske framför allt inte att alla andra hör.

Nej, introduktionen är inte den mest lättsmälta. Eller action-orienterade. Här ska en underliggande världsbild, en idé om människans och existensens villkor presenteras, mer eller mindre underförstått. Ambitiöst eller alltför pretentiöst? Kan kräva tålamod och en vilja att absorberas av ambitionerna. Alternativet är att ge upp. Men det finns något respektingivande i en så påkostad serie som tydligt visar att den inte vill vara alla till lags. Det här är gjort för dem som vill ha, ja… det här.

Jo. Något radikalt inträffar redan i pilotavsnittet som kastar om förutsättningarna radikalt, men ändå understryker att det här är en berättelse om idéer. Något som, liksom det mesta i samma genre, vill kommentera vår egen samtid. Vilka paralleller skulle kunna dras till en civilisation på väg mot omvälvande förändringar, något som många av naturliga skäl har svårt att acceptera? Vad?

Det här är alltså inte fråga om bara simpelt världsbyggande. Utan om ett helt universum, med uppenbart oerhörda avstånd mellan olika delar av ett imperium. Ett imperium som enligt en profetia (eller analytisk förutsägelse) är hotat och kommer att gå under. Något som ledningen har svårt att acceptera. Men de besvärliga forskartyperna som lanserat hotbilden och den ovälkomna teorin får fortsätta sina studier någonstans i utkanten av riket, på nåder. Vilket kräver en längre tur i en välutrustad farkost. Vad skulle kunna hända på vägen? Parallellt pågår maktkamp och kallt krig, som hotar att bli varmare, mellan imperiet och dess närmaste grannar. Terrordåd riskerar leda till öppna fientligheter i större skala.

Storyn kan ses delvis som en lektion i hur dynastier och till synes oinskränkt makt fungerar. Visuellt samsas futuristisk arkitektur som inte är heltigenom originell men ändå ögonfägnande, storslagen konst och en viss vardaglighet. Det till synes oförstörbara och det som definitivt har förstörts. Mitt i allt, mänskliga svagheter och drifter och drömmar. Det tar sin tid att orientera sig i men förmedlar ändå något som kan vara värt att fortsätta utforska. Den styrande klanen har sin egen speciella historia och livscykel som förklaras närmare ett par avsnitt in. Under resans gång kan det se ut som om vi tappar kontakten med vissa av dem som först verkat vara viktigast, för att sedan återknyta kontakten vid senare tillfälle. De hisnande perspektiven vad gäller geografi, tidszoner och avstånd spelar in. Ofta är det mest fördelaktigt att bara följa flödet och lita på att du så småningom kan pussla ihop bitarna.

Inte minst har en avlägsen utpost i detta universum en betydande roll. En liten koloni på en hyfsat ogästvänlig himlakropp, utsända i ett speciellt syfte och med ett otal naturliga utmaningar, inklusive svårförklarliga fenomen på plats som påverkar förutsättningarna. Persongalleriet i stort befolkas inte av i första hand välbekanta ansikten. En och annan väletablerad skådespelare syns, men det är knappast fjolårets mest stjärnspäckade serie, vilket bidrar till att skapa mer ovisshet och oförutsägbarhet kring vilka som egentligen har de ledande rollerna och vart allt ska ta vägen.

Framför allt är det under andra halvan av säsongen som en tydligare bana utkristalliserar sig. Religion kontra rationalitet eller snarare; vad är religion och vad är rationalitet? Kan allting räknas ut logiskt med sannolikhetslära som fundament eller ryms andra filosofier för de som betraktar sig som intellektuella? Vad innebär ett imperium och kravet att alla ska underordna sig, kontra andras eventuella intressen och vad är individuella människors plats i ett så magnifikt makrokosmos?

Serien blir alltmer spänstig i sitt studsande mellan de extremt omfattande dimensionerna och det väldigt nära allmänmänskliga på mikronivå. Som i skildringen av en extremt påfrestande pilgrimsvandring genom ett kargt, livsdränerande landskap. Och när det blivit tydligare vilka individer som är nyckelfigurerna och bär berättelsen framåt. Den religiösa symboliken och fascinationen för treenighet löper, lite paradoxalt, som en röd tråd genom handlingen. Oavsett var förlagans författare Mr Asimov egentligen hade för uppfattningar i fråga om religion - vilket han troligen inte bekände sig till i någon form - så finns idéer om tretal representerade i den kejserliga successionen. Liksom i en inflytelserik sekt där Modern utgör en centralgestalt men där en form av treenighet också tycks vördas.

Historia, vad är det? Säsongsavslutningen blir i det närmaste en filosofisk betraktelse över själva historieberättandet, vad som ingår och vad som utelämnas, invävt i dramat som snabbt rör sig mellan världar, planeter och personer. Här och där en predikan om att känslor och logik slåss om utrymmet i den mänskliga hjärnan och hur det kan leda till både lösningar och konflikter. Någonstans förefaller serien genomsyras av att förnuftet borde vara ledstjärnan, samtidigt som storyn alltså ger påfallande utrymme för inslag som tycks gå utanpå strikt realism. Vi rör oss visserligen i en värld långt in i framtiden med andra förutsättningar, men teman som utvaldhet och intuitioner som inte riktigt kan förklaras är avgörande för hur intrigen utvecklas. Här levereras också några av de mest brutalt effektiva beskrivningar av hur absolut makt kan manifestera sig som jag kan minnas mig ha stött på i fiktionens försorg.

© Johan Lindahl
2022-01-14

Källa: Apple TV+. ©Apple TV+
Gaal - matematiskt underbarn.

Källa: Apple TV+. ©Apple TV+
Hari Seldon - genistämplad men kontroversiell.

Källa: Apple TV+. ©Apple TV+
Phara & Co - trubbelmakare, men kanske inte helt utan begripliga skäl.

Originaltitel: Foundation - Season 1
USA, 2021
Regi: Rupert Sanders Alex Graves Jennifer Phang m fl
Skapare/show runner: Josh Friedman David S. Goyer
Med: Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace, Leah Harvey, Sasha Behar, Laura Birn, Terrence Mann, Elliot Cowan, Daniel MacPherson, Nikhil Parmar, Cassian Bilton, Jairaj Varsani, Pravessh Rana, Clarke Peters

Genre: Drama, Sci-fi, TV-serie
Teman: Originalproduktion från Apple TV+


Ingår i följande teman


Originalproduktion från Apple TV+

     

Dela |